Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

บริษัท แอสแสบ สตีลส์ (ประเทศไทย) จำกัด


ช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน ทำหน้าที่จดจำ เก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน "

คุณ -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผู้นำเข้า และจำหน่ายเหล็กแม่พิมพ์ และวัสดุแห่งความร้อน 
ให้บริการชุบแข็งเหล็ก

ทุนจดทะเบียน: 100,000,000
 
จำนวนพนักงาน : - คน

 
สาเหตุที่นำ HRMI มาให้ใช้ในการทำงาน
      เลือกใช้ Prosoft  HRMi เนื่องจาก มี Function งานของ HR ได้ทั้งหมด Function การทำงานรองรับกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ โดยโปรแกรมช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน ทำหน้าที่จดจำ เก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน และช่วยให้การทำงานบางส่วนสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ที่สำคัญมีความประทับใจกับเจ้าหน้าที่ support โปรแกรม Prosoft HRMi       
 
 เพราะเหตุใดจึงวางใจใช้ Software ของโปรซอฟท์
     
ช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน ทำหน้าที่จดจำ เก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน และช่วยให้การทำงานบางส่วนสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

  เกี่ยวกับบริษัท 
www.assab-thailand.comบทความโดย :  บริษัท แอสแสบ สตีลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประกาศบทความโดย : http://www.prosofthrmi.com