Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search
คุณสเปญ จริงเข้าใจ และคุณชัยรัตน์ กมลนรเทพ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการโปรซอฟท์

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา คุณสเปญ จริงเข้าใจ และคุณชัยรัตน์ กมลนรเทพ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการโปรซอฟท์ สาขาเชียงใหม่เข้าชม : 1978
คุณพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการ Sipa เยี่ยมชมงานพัฒนาซอฟท์แวร์

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 คุณพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการ Sipa ได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด สำนักงานเชียงใหม่เข้าชม : 2744
คุณวิชัย เข็มทองคำ และนักธุรกิจชาวพม่า เยี่ยมชมสำนักงานโปรซอฟท์

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา คุณวิชัย เข็มทองคำ กรรมการผู้จัดการบริษัทโอเรียลทัล ยูนิค จำกัด และที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก และ Mr.&Mrs. Michael นักธุรกิจใหญ่ชาวพม่า ได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด สำนักงานเชียงใหม่เข้าชม : 1961
คุณสเปญ ผจก.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เยี่ยมออฟฟิตโปรซอฟท์

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด สาขาเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก คุณสเปญ จริงเข้าใจ ผู้จัดการโรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย ได้เข้ามาเยี่ยมเยือนสำนักงาน และบรรยายพิเศษในหัวข้อ Common Sense หรือ สามัญสำนึกเข้าชม : 2157
แผนกวิจัยและพัฒนา ของบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ได้รับ ISO/IEC 29110

เป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้แผนกวิจัยและพัฒนา ของบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ได้รับการรับรองกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 Basic VSE Profileเข้าชม : 2467
“Prosoft” เปิดออฟฟิตใหม่ Happy New Home

เป็นโอกาสดีอีกครั้งกับการเปิดตัวออฟฟิตใหม่ของ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ณ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่ “อุตสาหกรรมซอฟท์แวร์อันดับ 1 ของไทย” โดยบรรยากาศในการเปิดออฟฟิตในครั้งนี้ เต็มไปด้วยความปลื้มปีติ และความดีใจของพนักงานทุกคน อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวโปรซอฟท์ ทั้งจากสำนักงานใหญ่กรุงเทพ และสำนักงานเชียงใหม่ ด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน และรอยยิ้มมากมายเข้าชม : 5966
Prosoft HRMI

โปรแกรมเงินเดือน ที่พัฒนาขึ้นมาภายใต้แนวคิดที่ว่า “More Productivity with Lower Cost” โปรแกรม payroll สำเร็จรูป HRMI ถูกพัฒนาขึ้นมาจาก Technology ที่ทันสมัย เน้นความถูกต้องรวดเร็ว ตรงต่อความต้องการขององค์กร ลดต้นทุนในการทำงาน รวมถึงการบริหารงานบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพเข้าชม : 5296
กรมสรรพากรแจ้งผู้บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเต็มที่

กรมสรรพากร ขอแจ้งให้ทราบว่า เพื่อให้การบริจาคช่วยเหลือในกรณีดังกล่าว สามารถนำเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาคนำมาหักเป็นค่าลดหย่อน หรือหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีได้ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเข้าชม : 3643
การอบรมวันที่ 10-14 ต.ค. 54

ภาพบรรยากาศ การอบรมการใช้งานโปรแกรม HRMI เมื่่อวันที่ 10-14 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์บริการโปรซอฟท์เข้าชม : 3380
Prosoft Products

“ธนาคารซอฟท์แวร์ ร่วมแรงและแบ่งปัน”เป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของ โปรซอฟท์เข้าชม : 2933
Previous   |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  | Next
Company
News